Bij recht op kinderopvangtoeslag wordt een deel van de opvangkosten vergoed door de Belastingdienst. De toeslag kan aangevraagd worden tot een maximaal bedrag. Dit is het maximumuurtarief. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang.

Het maximumuurtarief wordt aangepast aan de financiële gevolgen van de gewijzigde kwaliteitseisen. Dit gebeurt in twee stappen, omdat niet alle maatregelen op 1 januari 2018 ingaan. Er zullen op 1 januari 2019 ook nog aanpassingen worden doorgevoerd.

Dagopvang
De eisen aan het volgen van de ontwikkeling van kinderen en enkele scholingseisen worden per 1 januari 2018 ingevoerd. Ter compensatie wordt de maximumuurprijs voor de dagopvang per 1 januari 2018 verhoogd (+€ 0,07).

De eisen aan de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en de aanscherping van de beroepskracht-kindratio voor nuljarigen worden per 1 januari 2019 ingevoerd. Ter compensatie zal de maximumuurprijs voor de dagopvang per 1 januari 2019 opnieuw worden verhoogd (+€ 0,25).

In totaal gaat het dus om een verhoging van € 0,32 per uur. Deze verhoging is zonder indexatie. Indexatie betekent dat de maximumuurprijs (jaarlijks) wordt aangepast aan het prijspeil als gevolg van bijvoorbeeld inflatie.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

12 juni 2018 Geen reacties tubbie vacature