Aansprakelijkheid

De plaatsing in het kinderdagverblijf houdt in dat door de ouder(s) toestemming is verleend tot deelname van de kinderen aan alle activiteiten die door de pedagogisch medewerk(st)ers van het kinderdagverblijf worden georganiseerd. Voor uitstapjes dient u een apart formulier in te vullen.

Het kinderdagverblijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het wegraken of beschadigen van kledingstukken en eigen speelgoed van het kind. Tubbie Kinderopvang raadt ouder(s) aan het kind speelkleding aan te trekken als het naar het kinderdagverblijf gaat, aangezien de pedagogisch medewerk(st)er niet alle tijd en mogelijkheden heeft om op de goede kleren van het kind te letten.

Door Tubbie Kinderopvang is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Tubbie Kinderopvang sluit iedere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, door wie ook ingesteld voor welke schade ook, nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade wordt gedekt door de genoemde aansprakelijkheidsverzekering en daadwerkelijk door de assuradeuren zal worden vergoed.

Tubbie Kinderopvang kan geen enkele aansprakelijkheid/ verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van medische aandoeningen, ook al zijn die aandoeningen bij haar bekend. Voor het toedienen van medicijnen (voorbehouden handelingen) kan eveneens geen enkele aansprakelijkheid/ verantwoordelijkheid gedragen worden.

Copyright 2017 - 2023 Tubbie Kinderopvang Vlaardingen, Algemene voorwaarden, Huishoudelijk reglement, Privacyreglement