Aanvraag ruildagen

Gegevens kind

Gewenste ruildag(en) kinderopvang

De aanvraag van een extra dag is pas officieel na goedkeuring van Tubbie. Als er nog geen goedkeuring is kan het kind niet gebracht worden. U ontvangt binnen 5 werkdagen bericht. De aanvraag moet minimaal een week voor de gewenste ruildag worden verstuurd. Bij goedkeuring kan de aanvraag niet meer ongedaan gemaakt worden. Er zijn een maximum aantal ruilaanvragen mogelijk per jaar. Is dit inmiddels verbruikt, maar wil je toch een dag ruilen dan wordt dit gezien als een afname van een extra dag. Aantal ruildagen per jaar: 52 weken contract – 9 ruildagen, 48 weken contract – 6 ruildagen, 40 weken contract – 3 ruildagen
Vul voor meer aanvragen een nieuw formulier in.

Copyright 2017 - 2024 Tubbie Kinderopvang, Algemene voorwaarden, Huishoudelijk reglement, Privacyreglement