Aanvraag contractwijziging

Gegevens kind

Gewenste wijziging kinderopvang

Gewenste ingangsdatum (dit moet minimaal 1 maand voorafgaand aan de wijziging aangevraagd zijn). Contractwijzigingen gaan altijd in op de 1ste dag van de maand.

Bepaling opvanguren

Wij zullen aan de hand van de door u verstrekte gegevens het maandtarief berekenen. De hieronder vermelde uren zijn voor zowel de ouders als Tubbie Kinderopvang bindend. Per dag moet er minimaal 8 uur worden afgenomen.

Let op

Het veranderen van het contract is pas officieel na goedkeuring van Tubbie. Als er nog geen goedkeuring is kan het kind nog niet op de nieuwe tijden gebracht worden. U ontvangt binnen 5 werkdagen bericht. Het veranderen van het contract kan gevolgen hebben voor de factuur. Bij wijziging van het factuurbedrag zal u op locatie een formulier worden aangeboden ter ondertekening.

Copyright 2017 - 2024 Tubbie Kinderopvang, Algemene voorwaarden, Huishoudelijk reglement, Privacyreglement