Extra kinderopvangdag(en) aanvragen

Gegevens kind

Gewenste extra dag(en) kinderopvang

De aanvraag van extra dag(en) is pas officieel na goedkeuring van Tubbie. Als er nog geen goedkeuring is kan het kind niet gebracht worden. U ontvangt binnen 5 werkdagen bericht. De aanvraag moet minimaal een week voor de gewenste extra opvangdag worden verstuurd. Bij goedkeuring kan de aanvraag niet meer ongedaan gemaakt worden. De extra dag wordt op de volgende factuur in rekening gebracht. De minimale tijd van een extra dag is 8 uur.
Tijd ophalen
Tijd ophalen
Tijd ophalen

Copyright 2017 - 2024 Tubbie Kinderopvang Vlaardingen, Algemene voorwaarden, Huishoudelijk reglement, Privacyreglement