Klachtenregeling

Klachten

Onze pedagogische medewerkers houden bij de opvang van uw kind zoveel mogelijk rekening met uw wensen, maar het kan wel eens zo zijn dat we niet alle wensen kunnen vervullen of er iets misgaat in de organisatie van de kinderopvang of opvang van uw kind, het is tenslotte mensenwerk.
Mocht u een klacht hebben, dan streven we er naar om samen met u op een positieve manier tot een oplossing te komen.

Klachtenreglement:Tubbie Kinderopvang Klachtenreglement
Klachtenformulier: Tubbie_kinderopvang_klachtenformulier

De geschillencommissie

Als u van mening bent dat de klacht niet doeltreffend door de organisatie wordt opgelost kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. U kunt uw klacht ook tegelijkertijd intern melden en bij de externe klachtencommissie. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen.

Voor meer informatie over de geschillencommissie kunt u vinden op: https://www.degeschillencommissie.nl/

Copyright 2017 - 2023 Tubbie Kinderopvang Vlaardingen, Algemene voorwaarden, Huishoudelijk reglement, Privacyreglement