Kinderopvang organisaties zijn verplicht een meldcode te maken voor het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld.
Lees hier de meldcode: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Tubbie Kinderopvang

Copyright 2017 - 2024 Tubbie Kinderopvang, Algemene voorwaarden, Huishoudelijk reglement, Privacyreglement