Visie

Algemene visie

‘Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Een kind is nieuwsgierig, onderzoekend en leert in zijn eigen tempo. Om zich goed te ontwikkelen is een kind aangewezen op de omgeving. De wereld van een kind zit vol verwondering en magie. Deze wereld van verwondering en magie zetten wij in om ervoor te zorgen dat uw kind zich kan ontwikkelen. Wij bieden een liefdevolle, leerzame en veilige omgeving. Bij ons staat het kind centraal bij alles wat we doen en wij proberen onszelf continu te verbeteren.’

https://tubbie-kinderopvang.nl/over-ons/visie/
Bij ons voel je je veilig

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt bij ons. Direct na de geboorte ontwikkelen kinderen een speciale band met de ouders. Deze band is vooral gebaseerd op zintuiglijke herkenning en op vertrouwde handelingspatronen. Na een aantal maanden kan een baby onderscheid maken tussen vertrouwd en niet vertrouwd. Bij Tubbie werken wij voornamelijk met vaste pedagogisch medewerkers. Dit is erg belangrijk voor de hechting. Uw kind krijgt bij ons één vaste leidster. Dit is niet alleen prettig voor het kind, maar ook voor u als ouder.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Onze onderwijsvisie kan in twee woorden worden samengevat: adaptief onderwijs. Dit houdt in dat wij onderwijs aanbieden dat uitgaat van het kind. In plaats van een vast schema, kijken wij naar waar het kind aan toe is op welk moment. Het onderwijs doet hiermee recht aan de verschillen tussen kinderen.

‘Kinderen krijgen bij ons de kans om op basis van hun achtergrond, ontwikkeling, capaciteiten en interesses zich maximaal te ontwikkelen. Dit gebeurt spelenderwijs door te ontdekken, onderzoeken en ondernemen. Wij kijken naar wat een kind in huis heeft en bouwen daarop voort.’ 

Om deze visie te bereiken, werken wij met Uk&Puk.

Uk & Puk

Uk en puk is een voor- en vroegschools educatieprogramma speciaal ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De activiteiten stimuleren het actief spelen en ontdekken, waardoor baby’s, dreumesen en peuters op heel natuurlijke wijze nieuwe vaardigheden opdoen en zich breed ontwikkelen. Ukken groeien zo als vanzelf toe naar groep 1.

Ontwikkelingslijnen
Uk & Puk besteedt per leeftijdscategorie aandacht aan andere ontwikkelingsvaardigheden, bestaande uit: spraak en taal (interactie, woordenschat, voorlezen, kijken), sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.

Spraak- en taalvaardigheid: De activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren). Door veel samen te praten lok je kinderen uit om taal te gebruiken en reageer je op hun reacties. Ook is er veel aandacht voor de woordenschat: per activiteit staan 10 woorden centraal, die door ‘doen’ echt betekenis krijgen. Aan de hand van kijk- en voorleesactiviteiten stimuleer je de woordenschat en het begrijpend luisteren.

Sociaal-emotionele ontwikkeling: De activiteiten leren kinderen om te gaan met zichzelf en anderen: vertel, maak keuzes, help een ander.

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling: De activiteiten helpen kinderen om hun sensomotoriek, fijne en grote motoriek en lichaamsbesef te ontwikkelen

Eerste rekenprikkels: De activiteiten besteden aandacht aan de beginnende rekenontwikkeling bij kinderen. Het gaat om het opdoen van eerste ervaringen.

Copyright 2017 Tubbie Kinderopvang Vlaardingen, Algemene voorwaarden, Huishoudelijk reglement, Privacyreglement

WhatsApp chat